Demiryolu Lojistik

YETENEKLERİMİZ

Unikar sektöründeki önemli ve saygın konumunu, müşterilerine dürüst olmasıyla kazanmıştır. Bu alandaki konumunu ilerleyen yıllarda daha da perçinleyecektir.

Alternatif bir taşıma şekli olan demiryolu taşımacılığı diğer yöntemlere göre oldukça güvenlidir. Karayolu taşımacılığına uygu olamayan daha ağır tonajlı yükleriniz demiryolu taşımacılığı sayesinde hem yurtiçi hemde yurtdışı demiryolu ağlarında sağlıklı bir şekilde teslim edilmektedir.

Unikar demiryolu taşımacılığında proje bazlı çalışmalar ile müşteriye özel çözüm alternatifleri sunmaktadır. Güvenilir ve hata riskinin asgariye indiği demiryolu taşımacılığında ortaya çıkan rekabetçi maliyetler ve çevre dostu sonuçlar bu taşıma modelinin en önemli avantajlarını oluşturmaktadır.

Blok Tren Konteyner Taşımacılığı
Unikar , kendine ait 45 HC kapalı kasa, tenteli, frigo ve mega konteyner seçenekleriyle Avrupa’nın her yerine güçlü demiryolu ortaklıkları ile beraber blok tren seferleri gerçekleştirmektedir.

Vagon Taşımacılığı
Unikar Avrupa’nın her noktasına karşılıklı kapalı, açık ve özel tip vagonlarla taşıma yapmaktadır. Her adımımızı gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için atıyoruz.

- Özel Tertibatlı Vagon Taşımacılığı
- Yük Tipine Göre Özel Tip Vagon Tedariki
- Sarnıç, Silo, Tahıl Vagonları Taşımacılığı
- Demiryolu Proje Yükleri Taşımacılığı
- Ağır ve Gabari Dışı Yük Taşımacılığı
- Operasyon Planlama ve Simülasyon
- Yardımcı Ekipman Tedariki
- Yükleme Lashing Hizmetleri
- Demiryolu Konteyner Taşımacılığı
- Kiralık Open-top Yük Konteynerleri tedariki
- SOC(Shippers Own) Konteyner Taşımacılığı
- Blok Tren Konteyner Servisi
- Yükleme Sahası Terminal Hizmetleri

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için gerekli altyapıyı oluşturarak çalışmalarımızı modernize etmek ve hizmette kaliteyi standartlaştırmak. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmaları planlamak, sürekliliğini sağlamak ve müşteri mülkiyetini sorumlu olduğumuz süre içinde korumak amacıyla gereken önlemleri almak, sorumluluk bilinciyle, etkin iletişim içinde ekip olarak çalışan ve teknolojik destekten faydalanan personel yetiştirmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem vermek. Hedeflerimize ulaşma yolunda planlı bir strateji ile sağlam adımlarla ilerlerken kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak.

Unikar çalışmalarında yüksek kalite ve etkin standartları uygular. Üst yönetimi bu anlamda sorumluluk alır. Kısa geçmişine rağmen sürekli büyümeyi dikkate alır. İşini en son bilimsel ve teknolojik gereksinimlere uygun olarak yürütür.
Unikar sektöründeki önemli ve saygın konumunu, müşterilerine dürüst olmasıyla kazanmıştır. Bu alandaki konumunu ilerleyen yıllarda daha da perçinleyecektir. Şirketimiz, verdiği sözleri, ne pahasına olursa olsun tutar, bu konuda işbirlikleri yapmaktan imtina etmez. Lojistik çalışmalarında müşterilerinin rakiplerine karşı avantaj elde edeceği hız ve hizmet sürekliliğine sahiptir.